Ocena brak

KONCEPCJE EDUKACJI MEDIALNEJ - Koncepcja edukacji medialnej Tomasza Szkudlarka

Autor /Cyryl Dodano /07.09.2011

Tendencje, wariacje i scenariusze,  dotyczy wymiarów edukacyjnych przeobrażeń, które w jego opinii stanowić mogą istotne obszary przyszłych zmian w edukacji. Pierwszym z tych wymiarów jest rekonstrukcja systemu klasowego, drugim  - media, trzecim  – społeczeństwo wiedzy. Profesor Szkudlarek zauważył, że współczesna edukacja stanowi doskonałe narzędzie reprodukowania nierówności społecznych. Podkreślił, że nie dostrzega obecnie zapowiedzi zmiany takiego stanu rzeczy, co pozwala mu przewidywać pulę możliwych scenariuszy dla przyszłej polityki edukacyjnej – od wykształcenia mechanizmów redystrybucji zasobów ekonomicznych i kulturowych, poprzez budowanie akceptacji dla rozwarstwienia społecznego, po rewolucję.

W kwestii przyszłości edukacji w kontekście wzrostu znaczenia mediów, profesor Szkudlarek wskazał na następujące możliwości: albo szkoła będzie starała się nadążyć za rozwojem mediów i nowych technologii poprzez nasycenie nimi przestrzeni szkolnych, albo będzie starała się kształcić nie tyle „przez media”, co „do mediów” – będzie przygotowywała do ich krytycznego odbioru. Trzecią opcją, na jaką wskazywał Szkudlarek, jest ignorowanie mediów przez szkołę i jej trwanie przy tradycyjnych formach przekazu, takich jak wykład i książka. Ostatnim wskazywanym podczas wystąpienia wymiarem istotnym dla przyszłości edukacji jest społeczeństwo wiedzy. Profesor Szkudlarek zaznaczał, że koncepcja społeczeństwa opartego na wiedzy to koncepcja kapitalistycznego społeczeństwa, społeczeństwa, w którym wiedza jest kapitałem.

Podobne prace

Do góry