Ocena brak

KONCEPCJE EDUKACJI MEDIALNEJ - Koncepcja dzieła labiryntowego A. Chmiela

Autor /Cyryl Dodano /07.09.2011

Stanowi impuls do świadomego uczestniczenia widza w odbiorze dzieła medialnego, gdyż to on jest głównym decydentem i interpretatorem treści i wartości z niego płynących. Widz zmuszony jest w pewnej mierze do współtwórczości z artystą wówczas, gdy musi samodzielnie interpretować, wgryzać się w skomplikowana strukturę dzieła.

Odpowiednio przygotowany odbiorca powinien swobodnie poruszać się po konwencjach, regułach stylistycznych i narracyjnych. Rozważani nad wychowawczymi aspektami filmu doprowadzają nas do wniosku, iż rozpoznany w kategoriach celowości i traktowany jako wehikuł transmituje wartościowe i pożądane wzorce wychowawcze.

Podobne prace

Do góry