Ocena brak

Koncepcja wszechstronnego marketingu politycznego wg J. Lees-Marshment

Autor /Stas Dodano /15.07.2011

Założenia:

 1. CPM ujmuje marketing polityczny jako coś więcej niż tylko komunikację polityczną

 2. CPM bazuje na marketingu wszystkich zachowań organizacji politycznych, nie tylko kampanii wyborczych, lecz także tego, w jaki sposób projektowany jest „produkt”

 3. CPM posługuje się koncepcjami marketingowymi, a nie wyłącznie technikami, zajmuje się, więc: produktem, sprzedażą, orientacją marketingową, ale również wywiadem marketingowym, projektowaniem produktu, direct mail, marketingiem docelowym

 4. CPM włącza do swoich analiz dorobek nauk politycznych, aby lepiej uchwycić i zaadaptować tę wiedzę dla potrzeb marketingowych

 5. CPM adaptuje teorię marketingową tak, aby odpowiadała naturze polityki. Dopasowuje standardowe 4P do działań podmiotów politycznych

 6. CPM stosuje marketing do wszystkich politycznych zachowań organizacyjnych: grup interesów, polityki, sektora publicznego, mediów, parlamentu i samorządów lokalnych oraz partii, kandydatów i wyborców

 • Produktem jest zachowanie partii w całej jego złożoności, które przejawia się cały czas (nie tylko podczas wyborów), – dlatego też kampania może przyjąć trzy różnie zaawansowane sposoby promocji tego produktu

PARTIA ZORIENTOWANA NA PRODUKT

 • Argumentuje na rzecz swoich stanowisk programowych, aby przekonać do nich społeczeństwo

 • Zakłada, że wyborcy uznają prezentowane idee za dobre i właściwe oraz, że poprą je w wyborach

 • Odrzuca możliwość zmiany idei nawet, gdy nie ma poparcia lub w przypadku spadku liczby członków

PARTIA ZORIENTOWANA NA SPRZEDAŻ

 • Koncentruje działania na „sprzedaży” argumentów swoim wyborcom

 • Utrzymuje ona dominujący projekt produktu, lecz potrafi rozpoznać, że pożądani zwolennicy nie muszą automatycznie go chcieć

 • Wykorzystuje wywiad marketingowy

 • Posługuje się technikami reklamowymi i komunikacyjnymi, by przekonać do głoszonych racji

 • Nie zmienia swojego zachowania, aby dostosować je do potrzeb ludzi, lecz próbuje ich skłonić do przyjęcia tego, co oferuje

PARTIA ZORIENTOWANA MARKETINGOWO

 • Projektuje swoje zachowania, aby zaspokoić potrzeby wyborców, dostarczyć im satysfakcji

 • Posługuje się wywiadem marketingowym, aby zidentyfikować pragnienia wyborców, a następnie tworzy projekt, który będzie je zaspokajał

 • Działania te są wspierane i wdrażane przez wewnętrzną organizację oraz dostarczanie poprzez pracę w rządzie

 • Jest sprzeczna z tradycyjnym rozumieniem polityki

 • Chroni przed pojawieniem się wewnątrz partii następujących cech: arogancja, samozadowolenie, dogmatyzmu (to często w partiach Zorientowanych na produkt)

 • Skoncentrowanie się na wyborcy spowodowało istotne przesunięcie siły wpływu na nominowanych kandydatów czy szefów partii na media, konsultantów, specjalistów od badań marketingowych itp. Ich znaczenie wzrasta, większą role odgrywa starannie zaplanowana organizacja działań łącząca te siły w stosowanych procedurach marketingowych.

Do góry