Ocena brak

Koncepcja trzech zakresów kultury (A. Kłoskowska) i kultura masowa

Autor /Bazyli Dodano /15.09.2011

I układ Akulturacja zachodzi w stos. bezpośrednich, osobistych, z odwracalnością roli nadawcy i odbiorcy. 

II układ stosunki rzeczowe bezpośrednie i pośrednie, formalne, treści kult. są przekazywane przez instytucje. Rola nadawcy i odbiorcy komunikatu jest odrębna i zawarta w odrębnych rolach.

III układ Układ mediów. Środki komunikowania pośredniego, sformalizowanie jest niejednoznazne, publiczność jest niezebrana i zarówno diachroniczna i symboliczna.

Kultura masowa

- zjawisko stosunkowo nowe (pojawiło się wraz z rozwojem druku)

- związek kult. mas. ze społ. masowym

- standaryzacja oznacza homogenizację (wymieszanie kultury niskiego i wysokiego poziomu, mechanizacja – rozpowszechnianie za pomocą środków masowego przekazu, wulgaryzacja – przystosowująca do potrzeb prostszego odbiorcy).

- występuje w ostatnim układzie kultury

Części składowe kultury wg Szczepańskiego

1. Cechy kultury – przedmioty ważne dla pracy produkcyjnej, organizacji ekonom., polit. życia kult.

2. Kompleksy kulturowe (systemy kulturowe) – szerszy układ przedmiotów powiązany funkcjonalnie z określonym el.

3. Konfiguracje kulturowe – połączenie kompl. kult. w szersze całości funkcjonalne.

Podobne prace

Do góry