Ocena brak

Koncepcja trójczłonowa budowy normy prawnej

Autor /czeslaw Dodano /22.03.2011

- Hipoteza- wyznacza zakres zastosowania normy- warunki zastosowania dyspozycji normy wobec kogo, jakiego adresata, w jakich okolicznościach norma, a ściślej jej dyspozycja jest stosowana, kto i w jakich okolicznościach ma zachować się zgodnie z normą( dyspozycją), adresatem może być każdy podmiot prawny; istnienie hipotezy wskazuje, że normy prawne w istocie to normy hipotetyczne, nawet, jeśli byłyby sformułowane w postaci kategorycznej, stosowane w określonych okolicznościach, wobec określonych adresatów o określonych cechach, np. zamknij drzwi- norma kategoryczna ( ukryta hipoteza, że drzwi są otwarte), hipoteza wyznacza zakres zastosowania normy, może być bardziej lub mniej rozwinięta,

- Dyspozycja- element centralny normy, wyznacza wprost samą zasadę postępowania, pożądany wzór zachowania jakiego prawodawca oczekuje od adresata; dotyczy zachowań psychofizycznych nakazanych lub zakazanych albo reguły wskazujące jak wykonać określone zadania, aby były ważne jako czynności prawne; wyznacza zakres normowania, pożądaną przez prawodawcę klasę zachowań, wzory zachowań, których dana norma dotyczy,

- Sankcja: dwa punkty widzenia

- normatywny- jeżeli traktujemy sankcję jako część normy lub gdy sankcję traktujemy jako odrębną część,

- realny- jeżeli sankcję traktujemy jako działanie sędziego- wyrok- fakt społeczny to ta część normy, która wyznacza negatywne następstwa, jakie państwo zastosuje wobec adresata normy, jeśli nie zachowa się on zgodnie z okolicznościami określonymi w hipotezie normy;

Podobne prace

Do góry