Ocena brak

Koncepcja Szpenglera / Toynbee / Koneczny. Koncepcja Spenglera

Autor /Kacper Dodano /03.06.2011

- dzieło „Zmierz Zachodu”

  • kulturą nazywa te jednostki, które są nazwane cywilizacjami

  • kultura - cywilizacja w fazie rozkwitu; cywilizacja jest zdegenerowaną formą kultury (faza schyłku)

- zajął się ośmioma kulturami: egipską, meksykakńską, indyjską, zachodnią, klasyczną, chińską, arabską, babilońską

- porównuje kulturę do organizmu (wzrasta i rozwija się, a następnie przeradza się w cywilizację)

- cywilizacja: kultura w stanie rozkładu

- kultury są organizmami, a dzieje są ich biografiami

- kulturę reprezentuje Grecja, a cywilizację reprezentuje Rzym

- każda kultura przechodzi fazę dziecinną, dojrzałą i starczą

- wg Spenglera nie ma jednej globalnej starożytności czy średniowiecza

Koncepcja Toynbee

- cywilizacje stanowią najmniejszą jednostkę, którą da się określić historycznie

- studiowanie procesów kulturowych w mniejszych strukturach jest zawodne

  • nie dochodzą do konkluzji z powodu zbyt dużego subiektywizmu

- Toynbee był twórcą uniwersalnej nauki o cywilizacjach

- wg niego powtarza się w historii fakt samobójstwa świata greckiego

- analogia między I wojną światową a wojną peloponeską

- dzieło „Studium historii”

- faza rozwoju i rośnięcia cywilizacji

- rozumiał społeczności jako cywilizacje wspólnotowe

  • 23 cywilizacji: 6 wyłoniło się z pierwotnego okresu, 17 to cywilizacje wtórne II i III generacji

  • challange and response: powstanie każdej cywilizacji jest odpowiedzią na wyzwanie zmian, np. klimatycznych, człowieka, społeczności

- koncepcja cywilizacji aresztowanych: Eskimosi, Polinezyjczycy (te ludy przestały się rozwijać)

- dochodzi także do fazy degradacji: 18 cywilizacji jest martwych, ostatnie 10 są na załamaniu, 1 nie ulega kryzysowi – europejska (ukazuje życie)

  • przyczyną upadku cywilizacji jest utrata jedności, tzw. schizma w duszy cywilizacji

  • inne przyczyny:

* upadek siły twórczej mniejszości

* wycofanie się większości społeczeństwa z posłuszeństwa wobec mniejszości

- jedyną metodą, która może zapobiec upadkowi cywilizacji jest paimgeneza – nawrót cywilizacji

- systematyzacja cywilizacji:

Koncepcja Konecznego

- podział „quincunx” (pochodzenie od monety rzymskiej)

 

kultura duchowa

prawda dobro

 

piękno – wspólne dla obu kultur

 

kultura materialna

dobrobyt zdrowia (strona cielesna)

 

- każda myśl jest częścią pięciokształtu życia

- wg niego cywilizacja to wielka całość, w której mamy do czynienia z kulturami

- kultura - lokalne mutacje danej cywilizacji

- dzieło „Polska logos a etos”

  • dotyczyła historii Polski

  • tłem była filozofia dziejów powszechnych

- „Cywilizacja to metoda ustroju życia zbiorowego”

- w danej cywilizacji może się mieścić szereg odmian zwanych kulturami

- wg niego nic nie może być cywilizowane na dwa sposoby

- możliwe są syntezy pomiędzy kulturami tej samej cywilizacji

- wyróżnił 4 antyczne cywilizacje: attycka, spartańska, grecka i rzymska

- uważał, że Rzym to pierwszy naród

- koncepcja prawa prywatnego różniącego się od prawa publicznego

- wyróżnił 7 cywilizacji historycznych: 4 c. starożytne (bramińska, chińska, turańska, żydowska), 3 c. średniowieczne (bizantyjska, arabska, łacińska)

- istnieje kolektyw, który jest częścią cywilizacji (jednostka jest trybikiem)

- cywilizacje sakralne (bramińska, żydowska: wykazała ekspansję)

- Koneczny umieszcza Niemcy w cywilizacji bizantyjskiej

  • ślub Ottona II z księżniczką Teofaną był zapoczątkowaniem wpływów bizantyjskich

- c. arabska: wysuwa prawo prywatne z prawa publicznego

- c. chińska: opiera się na biurokracji: więzią spajającą jest pismo

- c. bizantyjska: monizm prawa publicznego, zwalnia władzę od etyki

- c. łacińska (europejska): szacunek dla pracy fiz. i dążenie do prawdy

- wg Konecznego rozwój narodów jest siłą cywilizacji

Podobne prace

Do góry