Ocena brak

Koncepcja rewolucji menedżerów i jej krytyka

Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012

Koncentracja kapitału doprowadziła do powstania korporacji. Korporacjami kierują zawodowi menadżerowie( pracownicy najmowani do kierowania spólką). Zwrócono uwage, że właściciel – posiadacz akcji nie ma nic do powiedzenia, interesuje go tylko zysk z dywidend.

J.Burnhan w swojej książce „rewolucja menadżerów” radykalizuje tą tezę. Uważa, ze jest to rewolucja. Powstała klasa menadżerów, klasa dominująca, która chce przejąć władze. Poszczególni właściciele akcji są tak rozproszeni, że nie mogą i nie chcą wywierać wpływu na sposób zarządzania spółką, oddają to w ręce menadżerów. Autor uważał, że niesie to zagrożenie.

Jego kontynuatorzy chcieli nadać temu zjawisku pozytywny charakter, za przełom uważali, że kapitalizm pozbędzie się przez to swoich słabych stron. Menadżerowie nie kierują się motywem zysku, mają wspólne przekonania jak robotnicy, część zysków będą przeznaczali na poprawę warunków pracy i na wynagrodzenia. Kierują się interesami ogólnymi, interesami narodu, społeczeństwa. Sformułowano wniosek, że teoria Marksa już jest nie aktualna, nie ma bowiem konfliktu klasowego.

Zbliżoną koncepcję głosił J.K. Galbraith, napisał „Nowe państwo przemysłowe” Zmodyfikował koncenpcję Burnhana, dodał do tej klasy wyższych urzędników, kierowników wyższego szczebla, którzy tworzą Technostrukturę – ona tworzy tę nową klasę i kontroluje zasady. Własność oddzielana jest od kapitału i przestaje odgrywać rolę.

KRYTYKA:

Teza ta była krytykowana, przyznawano co prawda, ze nastąpiła znaczna koncentracja kapitału, ale:

  • rozproszenie akcji nie jest w społeczeństwie powszechne jakby się wydawało ( większość społ. nie ma akcji)

  • posiadanie akcji jest wewnętrznie zróżnicowane, czyli istnieje niewielka grupa, która ma wielkie akcje (koncentracja posiadania akcji jest znaczna, mogliby mieć wpływ-pakiet kontrolny)

  • akcje kupują np. banki, towarzystwa ubezp. i kontrolują akcje ten kto kontroluje tow. ubezp, banki

  • ktoś zleca kupno akcji np. funduszowi pośredniczącemu (niby właścicielem jest fundusz, pośredniczy a faktycznie właścicielem jest osoba, która zleciła to kupno, na jego konto) czyli statystyki też nie pomogą, nie odpowiedzą na pytanie, które korporacje są kontrolowane.

Do góry