Ocena brak

Koncepcja patriotyzmu i walki narodowowyzwoleńczej w „Konradzie Wallenrodzie”

Autor /Adam555 Dodano /06.05.2011

Kluczem do zrozumienia utworu jest motto :

Macie bowiem wiedzieć że są dwa sposoby walczenia, trzeba być lisem i lwem”.

Sę to słowa włoskiego pisarza z okresu renesansu Nicolo Machiavellego który w traktacie politycznym „Książę” dał wskazówki dotyczące rządzenia państwem. Główny bohater poematu Mickiewicza jest litewskim patriotą bolejącym nad własnym narodem znajdującym się w niewoli krzyżackiej. Konrad Wallenrod ma świadomość potęgi Krzyżaków wśród których się wychowywał i trudności zadań stojących przed Litwinami. Początkowo chce walczyć jak przystało na prawdziwego rycerza z honorem i na otwartym polu.

W tym celu poświęca wiele czasu na właściwe przygotowanie wojsk litewskich. Razem z księciem Kiejstutem opracowuje plany taktyczne których realizacja miała przynieść zwycięstwo. Niestety pierwsze starcie z wrogie zakończone klęską uświadomiło Alfowi Walterowi konieczność zmiany metody walki. Uświadomił sobie równocześnie konieczność własnej ofiary - opuszczenia domu, pożegnania się z żoną Aldoną. Swój wybór wyraził w następujący sposób : „Szczęścia w domu nie znalazł bo go nie było w ojczyźnie”.

Przed realizacją podjętego planu buntował się w samotności, jako chrześcijanin, rycerz brzydził się podstępem i zdradą. O przeżyciach Waltera świadczą słowa : „stokroć przeklęta godzina w której od wrogów zmuszony chwycę się tego sposobu”

Plan Waltera opracowany wspólnie z Halbanem i księciem Kiejstutem przewidywał zniszczenie Zakonu od wewnątrz. Walter miał stać się mistrzem i jako dowodzący wojsk krzyżackich zdemoralizować je, nauczyć je niesubordynacji. Plan ten udał się, Walter jako Konrad Wallenrod stanął na czele zakonu i swoją polityką doprowadził go do ruiny. Poniósł jednak klęskę moralną. Miał poczucie swojej nieprawości, swojej zdrady. Tragizm Konrada wyraża się w jego skardze :

Straszniejszej zemsty nie wymyśli piekło

Ja więcej nie chcę, wszak jestem człowiekiem!

Już dosyć zemsty i Niemcy są ludzie”.

Konrad Wallenrod dla współczesnych Polaków stał się natychmiast symbolem najwyższego bohaterstwa, a sam utwór mimo historycznego, średniowiecznego klimatu utworem mówiącym o aktualnych sprawach Polaków. Młodzi rewolucjoniści przyjęli powieść poetycką Mickiewicza jako hasło do walki, walki w której dopuszczalne są także zdrada, podstęp chytrość. popularność utworu była ogromna, zradykalizował on nastroje rewolucyjne, wpłyną na postawę powstańców. o roli utworu świadczą słowa pisarza z pokolenia Mickiewicza :

Słowo stało się ciałem, a Konrad Wallenrod bohaterem”.

Do góry