Ocena brak

Koncepcja marketingu społecznego

Autor /kingakowalska Dodano /03.02.2012

W ostatnich latach często pojawiają się pytania, czy koncepcja marketingowa jest właściwą filozofią w epoce zagłady środowiska, niedostatku surowców, gwałtownego wzrostu liczby ludności, głodu i biedy na świecie oraz zaniedbaniu świadczeń społecznych.20 Czy przedsiębiorstwa. które zaspokajają indywidualne wymagania klienta działają w- najlepiej pojętym, długookresowym interesie klientów i społeczeństwa? Koncepcja marketingowa usuwa na bok potencjalne konflikty pomiędzy uymagatiiami klienta, interesami klienta i długookresowym dobrobytem społeczeństwa.

Rozważmy następujące głosy krytyki:

budki z hamburgerami oferują smaczne, lecz mało pożywne jedzenie. Hamburgery mają dużą zawartość tłuszczu, podobnie jak promowane przez restauracje ryby smażone i potrawy mięsne w cieście. Te produkty są opakowane, co prowadzi do dużego marnotrawstwa materiałów opakowaniowych. W dążeniu do zadowolenia konsumenta, restauracje narażają na szwank jego zdrowie i powodują problemy środowiskowe.

amerykański przemysł motoryzacyjny tradycyjnie zaspokaja pragnienia Amerykanów dotyczące posiadania dużych samochodów, lecz zaspokojenie tego pragnienia powoduje wysokie zużycie paliwa, duże zanieczyszczenie powietrza, wypadki bardziej niebezpieczne w skutkach dla osób jeżdżących małymi samochodami oraz wyższe koszty zakupu i naprawy samochodu.

producenci napojów orzeźwiających dostarczają coraz więcej butelek jednorazowego użytku. Stosow anie tych butelek jest dużym marnotrawstwem zasobów, ponieważ dawniej jedna butelka przeciętnie 17 razy wracała z powrotem na rynek, zanim została zniszczona. Wiele butelek jednorazowego użytku nie ulega biodegradacji i zaśmieca środowisko.

producenci proszków do prania zaspokajają pasję Amerykanów do posiadania bielszych ubrań poprzez oferowanie produktu, który dokonuje skażenia wód, zabija ryby i niszczy miejsca wypoczynku.

Tc sytuacje wymagają rozszerzenia koncepcji marketingu. Wśród propozycji można wymienić „koncepcję humanistyczną", „koncepcję inteligentnej konsumpcji" oraz .koncepcję imperatywu ekologicznego", z których każda dotyka różnych aspektów tego samego problemu.21 My proponujemy nazwę: koncepcja marketingu społecznego.

• W myśl koncepcji marketingu społecznego zadanie organizacji polega na określeniu potrzeb, uymagań i interesów rynków docelowych oraz dostarczeniu pożądanego zadowolenia w sposób hardziej efektywny i wydajny niż konkurenci, przy jednoczesnym zachowaniu lub odniesieniu dobrobytu konsumenta i społeczeństwa.

Koncepcja marketingu społecznego, wymaga od ludzi zajmujących sie marketingiem wyważenia trzech elementów przy określaniu polityki marketingowej, a mianowicie, zysku przedsiębiorstwa, zaspokojenia wymagań konsumenta oraz interesu publicznego. Dawniej, przedsiębiorstwa kierowały się w swoich decyzjach zasadą maksymalizacji krótkookresowego zysku przedsiębiorstwa. Następnie, zaczęły uznawać znaczenie zaspokojenia wymagań konsumenta w długim okresie czasu i to przyczyniło się do wprowadzenia koncepcji marketingowej. Teraz zaczynają uwzględniać interes społeczeństwa przy podejmowaniu decyzji. Niektóre przedsiębiorstwa osiągnęły wyraźny wzrost sprzedaży i zysku, dzięki przyjęciu i stosowaniu koncepcji marketingu społecznego. Oto dwa przykłady:

Anita Roddick w 1976 roku otworzyła w Brighton w Anglii sklep o nazwie „The Body Shop", a teraz posiada ponad 7(X) sklepów w 41 krajach. Tempo wzrostu sprzedaży rtKznej kształtowało się pomiędzy 60 i 100%. osiągając w 1991 roku 196 min dolarów, z zyskiem przed opodatkowaniem w wysokości 34 min dolarów. Jej przedsiębiorstwo produkuje i sprzedaje kosmetyki powstałe na bazie składników naturalnych w opakowaniach prostych, przyciągających wzrok i nadających się do utylizacji. Składnikami są głównie substancje roślinne, sprowadzane często z krajów rozwijających się. aby im pomóc w rozwoju gospodarczym. Żaden z tych produktów nie był testowany na zwierzętach. Jej przedsiębiorstwo przeznacza co roku pewien ułamek zysku dla grup walczących o prawa zwierząt, bezdomnych. Amnesty International, organizacji Save the Rainforest (Chrońcie dżunglę amazońską) i na inne cele społeczne. Wielu ludzi jest stałymi klientami firmy The Body Shop, ponieważ dzielą oni jej troski społeczne. Pracownicy i franchisebiorcy firmy również poświęcają się sprawom społecznym. Anita Roddick stwierdziła: „Myślę, że to bardzo ważne, iż mój biznes troszczy się nie tylko o środki pielęgnacji włosów i skóry, lecz również o społeczeństwo, środowisko i cały ten ogromny świat poza kosmetykami."

pod koniec lat 70-ych dwóch ludzi z Yennont - Ben Cohen i Jeny Greenfield - założyli przedsiębiorstwo mające produkować lody o doskonałej jakości, którym nadali markę Ben & Jerry s Homemade. Sprzedaż, która w roku 19K5 wynosiła 9,8 min dolarów, osiągnęła w 1991 roku poziom 97 min dolarów. Ich udział w produkcji lodów tego gatunku wynosi obecnie 36% i ciągle rośnie. Skąd ten sukces? Po pierwsze, są mistrzami w tworzeniu nigdzie nie spotykanych mieszanek smakowych. Po drugie, są zwolennikami koncepcji „sprawiedliwej płacy", utrzymując zarobki najwyższego kierownictwa firmy, na poziomie nie przekraczającym siedmiokrotności przeciętnej płacy pracowników firmy. Po trzecie wierzą, że przeznaczając pewien niewielki procent zysków, mogą złagodzić problemy społeczne i środowiskowe. Ich koncepcja „kapitalizmu humanistycznego" koncentruje się w równym stopniu na produkcie, misji społecznej i ekonomicznej. Choć trudno powiedzieć, czy lojalność klientów zdobyli dzięki doskonałej jakości lodów czy dzięki swojemu zaangażowaniu w sprawy społeczne, jedno nie ulega wątpliwości, a mianowicie to, że klienci firmy Ben & Jerry są nadzwyczaj lojalni

Podobne prace

Do góry