Ocena brak

Koncepcja klas społecznych M. Webera

Autor /montechristo Dodano /04.01.2012

Twierdził , że dopiero kapitalizm wytworzył rynek, gospodarkę pieniężną oraz komercjalizację życia Społecznego. Cechą charakterystyczną kapitalizmu jest koncentracja własności, miejsc pracy , narzędzi pracy oraz surowców koncentracja w jednym ręku przedsiębiorcy. Ta koncentracja dzieli społeczeństwo na klasy społeczne - czyli zespoły osób o różnych możliwościach życiowych a wspólnych interesach ekonomicznych.

Klasy dzieli się na zarobkujące i posiadające. Zgodność interesów obu klas i przez T6 niekonfliktowy stosunek do siebie. Twieidził, że klasy nie wytwarzają wewnętrznej organizacji , nie mają określonych celów , wartości, zadań to co charakteryzuje grupy w sensie socjologicznym.

Podobne prace

Do góry