Ocena brak

Koncepcja humanistyczna

Autor /Pakosz Dodano /22.02.2012

 

To nowy, dopiero kształtujący się kierunek badań, zwany psychologią humanistyczną. Jego twórcy Masłow czy Rogers sformułowali wiele hipotez na temat natury ludzkiej, doświadczenia jednostki i jej motywacji. Wg nich siłą napędową działania człowieka jest jego dążenie do samorealizacji i aktualizacji potencjalnych szans. Psychologia humanistyczna jest w zasadzie zbiorem refleksji o człowieku, psychologowie zwracają uwagę na ogromne możliwości człowieka i przyjmują, że jest on z natury dobry, a jego dążenia są pozytywne.

Techniki psychoterapii, treningu grupowego czy wychowania humanistycznego mogą ułatwić harmonijny rozwój jednostki. Człowiek, który chce żyć zgodnie z naturą, być autentyczny, niezależny i zadowolony, musi stanowić harmonijną całość, w której „Ja" i „organizm" stworzą system spójny zwany osobą. Siły decydujące o rozwoju człowieka tkwią w nim a nie poza nim. Człowiek, którego rozwój został zablokowany nie jest w pełni zdrowy. Ludzkie zachowanie warunkowane jest przez przeżycia i doświadczenia, przez to co dzieje się „tu i teraz”.

Dwa stanowiska wobec wiedzy psychologicznej

Można wyróżnić dwa stanowiska wobec różnorodnych koncepcji człowieka:

1) ma charakter elektyczny – jego zwolennicy uważają, że każdy kierunek badań psychologicznych wniósł coś nowego i oryginalnego do wiedzy o człowieku i jedynie próby integracji tych osiągnięć pozwolą w przyszłości stworzyć ogólnie akceptowaną teorię psychologiczną.

2) ma charakter klasyczny – klasykami są ci uczeni, nauczyciele, lekarze, którzy uważają, że przedstawione w tej książce koncepcje człowieka są wobec siebie konkurencyjne i tylko jedna z nich pozwala lepiej niż inne opisać i wyjaśnić ludzkie czynności. Badacz musi więc dokonać wyboru.

Podobne prace

Do góry