Ocena brak

Koncepcja grup społeczno zawodowych

Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012

Spojrzenie na strukturę odnosi się do perspektywy zróżnicowania społ., zawodowego, hierarchii zawodowej. Sporządzenie struktury wymaga zredukowania sfery zawodowej do pewnej liczby.

Jak zredukować zawody do określonej ilości grup? Jakie jest kryterium?

Można wziąć pod uwagę zawodowe lub poza zawodowe kryteria.

Wyróżniamy różne podziały:

I.

 1. Zawody fizyczne 2. Zawody umysłowe

II.

 1. Zawody manualne- praca ręczna, polega na manipulacji rzeczami(np. maszynami) a nie na dominacji wysiłku fizycznego

 2. Zawody nie manualne- polega na manipulacji informacjami, ideami

 3. Zawody farmerskie

III.

 1. Manualne(blue color)

-rzemieślnicy lub podobni, -robotnicy, -inne manualne

2.Nie manualne(white color- białe kołnierzyki)-odwołuje się do klasy średniej(Mills”klasy średnie”). Mills realizował przemiany struktury społecznej w 19 wieku; wprowadza pojęcie dawnych klas średnich(farmerzy, drobni biznesmeni, wolne zawody) i nowych klas średnich( jest wewnętrznie zróżnicowana i składa się z 4 kategorii: menadżerowie, profesjonaliści zatrudnieni jako najemni, pracownicy handlu, pracownicy biurowi)

Zdaniem Millsa struktura USA w 19 w. eksponowała coraz większą rolę klasy średniej. Na początku 19w. 4/5 ludności USA stanowiły dawne klasy średnie, a 20% stanowili wielcy przedsiębiorcy, wysocy urzędnicy. Ta relacja szybko się zmieniła w 1870r. 80% redukuje się do 30%, w1940 stanowi tylko20%, a 80% pozostali robotnicy, białe kołnierzyki i właściciele. W1870 r. nowa klasa średnia stanowiła 6% a w 1940 już 26%; wraz z jej wzrostem zwiększa się także jej skład. W1870 największą grupę w jej obrębie stanowią pracownicy handlowi33%, a w1940 , 40% pracownicy biurowi- urzędnicy.

*dawna klasa średnia

*nowa klasa średnia

klasa pracująca(niebieskie kołnierzyki)

Nie manualni to;

-urzędnicy i podobni

-menadżerowie i profesjonaliści

-inni nie manualni

 1. Zawody usługowe(service workers)- opiekunki, sprzątaczki,

 2. Pracownicy farm

IV.

 1. Zawody 1-stopnia- występują w rolnictwie i rybołówstwie

 2. Zawody 2- stopnia- w przemyśle i budownictwie

 3. Zawody 3- stopnia- usługi( również handel)

V.

W. Moore wprowadza podział na 7 kategorii:

 1. Profesjonaliści- odróżnia się ich od kierownictwa np. lekarze, adwokaci

 2. Posiadacze i urzędnicy państwowi- właściciele przedsiębiorstw

 3. Farmerzy i właściciele- farmer jest również kierownikiem i właścicielem

 4. Pracownicy umysłowi o niskich dochodach

 5. Robotnicy- mogą mieć taki sam zawód jak rzemieślnik

 6. Pracownicy usług, służba

 7. Robotnicy rolni

Schemat zróżnicowania społ. jest nie konsekwentny, jest częściowo własnościowy.

VI.

 1. Wolne zawody

 2. Niżsi profesjonaliści

 3. Wielcy właściciele jako gr. Zawodowa

 4. Drobni właściciele z kierownikami

 5. Urzędnicy biurowi, zatrudnieni w handlu

 6. 3 kategorie robotników: wykwalifikowani, niewykwalifikowani i półwykwalifikowani.

 7. Rolnicy

.................................sformułował schemat społeczeństwa socjalistycznego

 1. Kierownicy

 2. Specjaliści

 3. Technicy

 4. Pracownicy biurowi

 5. Pracownicy fizyczno- umysłowi

 6. Robotnicy wykwalifikowani

 7. Robotnicy półwykwalifikowani

 8. Rolnicy

 9. Właściciele

 10. Wojsko i policja

Schemat uwzględniał sektor prywatny, ale na zasadzie kryterium własności.

VII.

prof. Domański- schemat współczesnego społeczeństwa polskiego

 1. Wyższa kadra kierownicza

 2. Inteligencja nie techniczna

 3. Inteligencja techniczna

 4. Techniczni

 5. Pracownicy administracyjni średniego szczebla

 6. Pracownicy biurowi

 7. Właściciele firm

 8. Pracownicy placówek handlowych

 9. Brygadziści

 10. Robotnicy wykwalifikowani

 11. Robotnicy niewykwalifikowani

 12. Pracownicy fizyczni usług

 13. Robotnicy rolni

 14. Właściciele gospodarstw

Podobne prace

Do góry