Ocena brak

Koncepcja „formuły politycznej” Moski

Autor /Ted Dodano /15.07.2011

Formuła polityczna to dla Moski uzasadnienie władzy elity (abstrakcyjna zasada, używana zarówno jako instrument legitymizacji władzy, jak i wspólne ogniwo uczuć i wartości pomiędzy rządzącymi z rządzonymi.) Klasa polityczna szuka uzasadnienia dla swej władzy w jakiejś abstrakcyjnej zasadzie. Moska wyróżnia dwa rodzaje formuł politycznych opartych na:

1.podstawach nadnaturalnych – np. sankcja religijna dla monarchii

2. podstawach racjonalnych – np. demokracja

Każda formuła polityczna (bez względu na to czy oparta jest na podstawach nadprzyrodzonych czy racjonalnych ) pełni trzy funkcje:

  • legitymizacyjną – uzasadnienie władzy ekipy rządzącej, łatwiejsze uzyskanie posłuchu dla decyzji elity

  • psychologiczną – odpowiada ważnej potrzebie społecznej, aby rządzić i czuć się rządzonym. Dzięki formule politycznej może nawet wytworzyć się pewna więź pomiędzy rządzącymi a rządzonymi.

  • Heurystyczną – skoro jedną z cech rządzącej mniejszości jest tendencja do zachowania swych planów czy nawet działań w tajemnicy, to poprzez zbadanie formuły politycznej (jej cechy odpowiadają przecież samej elicie) możemy sporo dowiedzieć się o ekipie rządzącej.

Formuła polityczna nie jest przypadkowa, opiera się na doktrynach i przekonaniach najsilniej występujących w społeczeństwie, kierowanym przez daną klasę panującą.

Dopiero w ostatniej pracy (Storia delle dottrine politiche) Moska doszedł do uznania wzajemnych relacji między formułą polityczną a klasą rządzącą. Zależność dwustronna polega na tym, iż zmiany formuły politycznej pociągają za sobą zmiany w organizacji klasy politycznej i nawzajem. W dodatku formuła polityczna nie tylko musi już odpowiadać klasie politycznej, która ją stworzyła, ale musi być także dostosowana do poziomu intelektualnego (również do uczuć czy przekonań) danego społeczeństwa.

Do góry