Ocena brak

Koncepcja formacji społecznej Karola Marksa

Autor /Norbert Dodano /15.09.2011

Pojęcie formacji społeczno- ekonomicznej wydaje się być centralnym pojęciem materializmu historycznego.

Ma związek ze strukturami długiego trwania i powstało na bazie założenia, że „bazą” każdego społeczeństwa jest określony sposób produkcji, który determinuje stosunki społeczne tworzące się w tym społeczeństwie. U Marksa występuje pojecie formacji społecznej w 2 odmianach:

  1. młody Marksformacja społeczna jest tożsama z cywilizacją (znamiona ekonomiczne nie są najważniejsze)

  2. stary Marks – formacja społeczna ma wyraźne cechy ekonomiczne – to pewien otwarty typ struktur, który kształtuje się ze względu na dominujący sposób produkcji materialnej

Marks wyróżnił kilka formacji (typów społeczeństwa), które występują po sobie w określonej kolejności:

Wspólnota pierwotna, orientalny despotyzm (formacja oparta na azjatyckim sposobie produkcji), niewolnictwo, feudalizm, kapitalizm, komunizm (model który powstanie po rewolucji).

Przechodzenie z formacji do formacji odbywa się na peryferiach systemu światowego, a nie w jego trzonie

Teoria ta ma aspekt nie tylko typologiczny, ale i historiozoficzny – Marks traktował formacje jako następujące po sobie epoki i podkreślał, że żadne społeczeństwo nie może przeskoczyć naturalnych faz rozwoju

Podobne prace

Do góry