Ocena brak

KOMUNIKOWANIE W ORGANIZACJI

Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013

Komunikacja ze względu na kod:

 • Ustna – to rozmowa bezpośrednia, dyskusja grupowa, telefoniczna

 • Pisemna – notatki, listy, sprawozdania

 • Poprzez dźwięki

 • Poprzez znaki i symbole

 • Poprzez gesty i zachowania niewerbalne

 • Kombinacja różnych wymienionych elementów

Formy ustne:

 • Wywiady, przemówienia, wykład w instytucjach szkoleniowych

 • Indywidualne i grupowe rozmowy, forum dyskusyjne

 • Dyskusje, rozmowy wyjaśniające problemy nurtujące otoczenie

 • Seminaria, szkolenia

 • Radiowęzeł zakładowy

 • Telefoniczne „gorące linie” dla pracowników

 • Punkty konsultacyjne i doradztwa

Formy pisemne komunikowania firmy z otoczeniem:

 • Komunikowanie prasowe

 • Biuletyny wizytowe

 • Korespondencja

 • Sprawozdania

 • Artykuły

 • Foldery, broszury

Formy komunikacji grupowej i organizacyjnej:

 • Komunikacja pionowa – komunikacja płynąca w gorę i w dół organizacji zwykle wzdłuż linii służbowego podporządkowania

 • Komunikacja pozioma – przepływająca poziomo w organizacji, obejmuje kolegów i osoby zajmujące te same stanowiska

Sieci komunikacyjne:

 1. łańcuch

 2. okrąg

 3. każdy z każdym

 4. koło u wozu (X)

 5. Y

 6. winorośl

 7. łańcuch plotki

 8. łańcuch liści

Inne formy komunikowania się:

 • zarządzanie przez krążenie w firmie

 • nieformalna wymiana dokonująca się poza normalnym środowiskiem pracy

Podobne prace

Do góry