Ocena brak

Komunikowanie się w przestrzeni prywatnej i publicznej XIX i XX w. - Elitarność i popularność prasy

Autor /Jaro Dodano /29.05.2011

  • Elitarność. W pierwszej połowie wieku prasa była droga i dostępna prawie wyłącznie dzięki prenumeracie. Prasa informacyjna, taka jak londyński „The Times” kierowana była do wyższych sfer, jej cena była wysoka, a język i forma nie dla wszystkich.

  • Rozpowszechnianie się prasy. Transport kolejowy umożliwił szybki kolportaż czasopism. Wynalazki w poligrafii (m. in. maszyna rotacyjna, skład mechaniczny) i w papiernictwie (produkcja papieru z drzewa) umożliwiły potanienie gazety. W drugiej połowie wieku na łamach gazet pojawiły się pierwsze fotografie.

  • Reklama prasowa pomagała zdobywać czytelników. Afisze, ogłoszenia na słupach, wystawy sklepowe, żywe reklamy oraz plakaty przyciągały uwagę przechodniów.

  • Popularność. W powstałym w 1896 r. „Daily Mail”, kosztującym zaledwie pół pensa, każdy numer musiał mieć swoją „wielką wiadomość”, najczęściej sensację typu kryminalnego, która miała zapewnić mu dobrą sprzedaż. Zysk przynosiły wydawnictwu działy ogłoszeniowe. Obszerne tytuły miały być krzykliwe i streszczać artykuł.

Czytelnictwo książek na przełomie XIX i XX w.

  • Fikcja. W książkach w mniejszym stopniu szukano wiedzy o współczesnym świecie. Na wsi polskiej największe wzięcie miały żywoty świętych, średniowieczne romanse, opowieści o diabłach, czarownicach i upiorach. Wśród mieszkańców miast dużą popularność w dwudziestoleciu zyskały powieści sensacyjnej romanse ze sfer wyższych.

  • Wedle popularyzatorów czytelnictwa, a także rozmaitych instytucji dobroczynnych i Kościoła, książka miała być drogowskazem życiowym dla niewyrobionego czytelnika. Biblioteki publiczne oraz domowe księgozbiory świadczyły o rosnącej randze tego komunikatora oraz o elitarności książki w dobie dominacji prasy popularnej i kina.

Podobne prace

Do góry