Ocena brak

KOMUNIKOWANIE MASOWE - Cechy procesu

Autor /boguslaw Dodano /08.04.2011

-  ograniczona liczba zmysłów odbiorcy, biorących udział w procesie przekazu (wzrok i słuch);

-  impersonalność przekazu, czyli uczestnicy nie znają się, nie mają ze sobą styczności (są wyizolowani);

-  konieczność zaangażowania dużej liczby osób, kompleksowej społecznej organizacji i instytucji, aby przenosić komunikaty od komunikatora do odbiorców w czasie i przestrzeni; pełni rolę selekcjonera środków masowego przekazu (gate-keeper);

-  opóźnione sprzężenie zwrotne, które wynika z możliwego szumu informacyjnego zakłócającego proces oraz z samego charakteru przekazu medialnego.

Podobne prace

Do góry