Ocena brak

KOMUNIKOWANIE MASOWE

Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013

Komunikowanie masowe:

  • procesy masowego tworzenia, rozpowszechniania i odbioru przekazów. Podporządkowanych ogólnym zasadom organizacji społecznej

  • forma komunikatu społecznego, czyli porozumiewania się za pomocą symboli i znaków, ma więc cechy wspólne z pozostałymi formami komunikowania

  • każda forma komunikowania, w której uczestniczy rozproszona publiczność podczas

  • wypowiedzi publicznych i poprzez techniczne środki rozpowszechniające np. radio, TV

  • wypowiedzi pośrednich (z dystansem)

  • wypowiedzi jednostronnych (bez możliwości wymiany ról)

Cechy publiczności rozproszonej:

1. Nie jest to układ społeczny, który tworzą ludzie koncentrujący swoje działania wokół wspólnych spraw

2. Informacje przekazywane są za pomocą mass-mediów, jest to komunikowanie pośrednie, apersonalne i publiczne

3. Członkowie publiczności rozproszonej są odrębnymi jednostkami lub relatywnie małymi grupami zebranymi w danym miejscu

4. Jest to relatywnie duża liczba ludzi, którzy są ograniczeni technicznymi warunkami rozpowszechniania informacji i tej granicy, nie można przekroczyć

5. Członkowie publiczności rozproszonej nie znają się nawzajem

6. Są to ludzie, którzy pochodzą z różnych warstw społecznych

7. Publiczność rozproszona nie jest strukturalizowana i nie ma podziału ról

Podział publiczności wg następujących kryteriów:

  1. wewnętrzna i zewnętrzna

  2. podstawowa, wtórna i marginalna

  3. tradycyjna i przyszłościowa

  4. zwolennicy, przeciwnicy i niezaangazowani

Podobne prace

Do góry