Ocena brak

Komunikacja wyborcza (modele: hipodermiczny, rezonansu i współzawodnictwa)

Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011

Ogólnie można powiedzieć że modele te starają się przedstawić proces odbierania i przyswajania kampanii wyborczej przez wyborców.

Najwcześniejszym był model hipodermiczny. Zakłada on że kampania wyborcza oddziałuje na każdego wyborce niezależnie a nadawca wywiera bezpośredni wpływ na wyborcę. Marketing wyborczy polega więc na podaniu wyborcy odpowiednio pod niego skomponowany przekaz perswazyjny który go że tak powiem porwie. Głównym zagadnieniem jest więc odpowiednie skomponowanie przekazu medialnego i staranie się by dotarł on do jak największej rzeszy wyborców co zapewni sukces. Zakłada on więc że poszczególne przekazy medialne są wstanie bezpośrednio wpłynąć na zachowania wyborców. Dlatego też nazywany jest czasem modelem bezpośredniego wpływu czy ,,magicznym pociskiem”. Słabą stroną tego modelu jest fakt iż jak udowodniły badania wyborcy są skłonni do przyjmowania przekazu perswazyjnego ,,swoich kandydatów” zaś często zupełnie odrzucają przekaz przeciwników. Wyborcy zaś niezdecydowani w ogóle nie będący zainteresowani treścią przekazu nie przyswajają go.

Następnym modelem jest model rezonansu. Zakłada znacznie większą samodzielność w podejmowaniu decyzji o wyborze kandydata przez wyborcę. Co prawda jest on podatny na przekaz perswazyjny ale interpretuje go i decyduje jak na niego zareagować. To jak on ,,podejdzie” do danego przekazu jest uzależnione od dyspozycji przekonań wyborców dominujących w danym momencie. Tak więc zakłada on istnienie dwóch rodzajów sił które mają wpływ na sposób postrzegania. Można tu więc wymienić siły długoterminowe czyli postawy wyborców, ich przekonania, wartości i identyfikacje partyjne. Działają one jak swego rodzaju pryzmat który w pewien określony sposób nastawia wyborcę do danego kandydata, partii. Są też siły krótkoterminowe na które składają się głównie różnego rodzaju informacje docierające do wyborcy. Docierają one do niego z różnych stron i niosą w sobie różną treść. Mogą one wpływać na ,,podejście” do poszczególnych kandydatów. Tak więc przekaz perswazyjny musi uwzględnić te siły i dostosowywać się do warunków jakie one tworzą. (szczególnie jeśli chodzi o ten drugi rodzaj)

Model współzawodnictwa będzie ostatnim z tu wymienionych. Ten w przeciwieństwie do dwóch poprzednich główny nacisk kładzie na fakt iż kandydat nie działa w próżni a walczy o głosy z innymi kandydatami. Tak więc poszczególne jego działania będą się spotykać z reakcją konkurencji i na odwrót. Pojawienie się na arenie politycznej nowej siły może diametralnie zaburzyć dotychczasowy porządek i doprowadzić do gruntownych zmian u dotychczasowych graczy. Kwestią zasadniczą jest więc fakt iż wyborca posiadający bardzo różne źródła informacji podejmuje niezależną decyzję. Wysyła także pewne informację zwrotne ku kandydatom. Model ten więc zakłada istnienie wielu interakcji wszystkich czynników występujących podczas rywalizacji wyborczej(jest kilka poziomów tych interakcji kandydat – wyborca, kandydat – ich sztab wyborczy, kandydat – media).

Podobne prace

Do góry