Ocena brak

Komunikacja społeczna - Teorie i kierunki badań nad procesami komunikowania się ludzi

Autor /Feliks Dodano /05.09.2011

Komunikologia, modele komunikacyjne

Etapy rozwoju nauki o kom.

Nauka o kom. pojawiła się ma przełomie lat 30 i 40-tych XXw., jako samodzielna dyscyplina o charakterze interdyscyplinarnym. U jego podst, znajdują się m.in.: filozofia, historia, geografia, psychologia, socjologia, etnologia, ekonomia, nauki polityczne, cybernetyka, ….i matematyka.

 • Etap prekursorski – 2 i 3 dekada XXw. (R. E. Park, J. Dewey, Ch. H.Cooley – wypowiedzi do nauki terminu “komunikowanie”

 • Mass Media Research – lata 30 i 40 –te XXw. (ojcowie nauki o komunikowaniu Harold Lasswel, Kurt Lewin, Paul Lazarsfeld, Carl Holland). Komunikowanie samodzielną dziedziną badań naukowych

 • Etap konsolidacji nauki o komunikowaniu – lata 50 i 60-te XXw. (W. Schramm)

Współczesne badania nad kom.:

Wybrane modele kom

 • Model to wzór luz ideał określonego stanu

 • Konstrukcja teoretyczna ukazująca stan pożądany i postulowany, wpływający na kształtowanie rzeczywistości

 • Konstrukcja pojęciowa odzwierciedlająca proces kom, uproszczony obraz wybranego fragmenty rzeczywistości

Modele komunikacyjne

 • Modele podstawowe

 • M. przepływu informacji

 • M. efektu długoterminowego

 • M. semiotyczne

 • M. pozostałe

Model aktu perswazyjnego Lasswella (1948)

 • Kto mówi?

 • Co mówi?

 • Za pośrednictwem jakiego kanału?

 • Do kogo mówi?

 • Z jakim skutkiem mówi?

Model przekazu sygnałów Schannona i Weavera (1948)

Źródło -> nadajnik ->źródło zakłóceń ->odbiornik ->adresat informacji.

Inne wybrane posdt modele

 • Model trójkątny Newcomba (1953)

 • Model kom interpersonalnego wg. Schramma (1954)

 • Model socjologiczny Rileyów (1959)

 • Model dwustopniowego przepływu informacji Lazarsfelda i Katza

Podobne prace

Do góry