Ocena brak

Komunikacja społeczna - Podział systemów komunikowania

Autor /Feliks Dodano /05.09.2011

Ujęcie sposób rozumienia systemu kom

1. Instytucjonalny

- Ukazanie powiązań między elementami

- Ukazanie usytuowania elementów

- Ukazanie liczby, typu, rodzaju elementów np. instytucji, organów, grup, jednostek

2. Funkcjonalny

- Miejsce komunikowania interpersonalnego zajmuje złożony, wieloaspektowy proces komunikowania

- Pojawiają się nadawcy zespołowi np. formalne organizacje

- Styczności interpersonalne zastąpione są sformalizowanymi relacjami

O typie funkcjonalnym decydują czynniki:

- Uczestnicy systemu

- Kontrola zawartości komunikowania

- Źródła i drogi dopływu inf do nadawców i odbiorców

- Charakter kontaktów i styczności między członkami systemu

Czynniki te pozwoliły wyłonić systemy komunikowania które powstały razem z rozwojem i postępem cywilizacyjnym i które należą do szeroko rozumianego sys kom społ. Mają one społ kontekst i społ charakter. W sys kom społ jednostka stanowi centrum odbioru wszystkich napływających komunikatówi aktywnie je przekazuje, kreując własne opinie.

Główne systemy

- Systemy komunikowania społecznego

- Sys kom masowego

- Sys kom publicznego

- Sys kom politycznego

- Sys kom organizacyjnego

Sys kom społ

a) Wszystkie sys kom składają się na najszerszy system kom spol.

b) Rozumie się przez nie ogół relacji komunikacyjnych polegających na tworzeniu, gromadzeniu i odbieraniu inf między uczestnikami systemu którym jest ogół społeczeństwa. Wszystkie sys kom mają charakter i kontekst społeczny bo ich uczestnikami są członkowie społeczeństwa. W sys kom społ jednostka bierze aktywny uział w odbiorze, przetwarzaniu i przekazywaniu inf z różnych stron i w różne strony oraz w tworzeniu opinii.

c) Ten sam człowiek uczestniczy w różnych systemach kom np.:

- W systemie komunikowania społ jest centrum odbioru i przekazu inf

- W systemie kom masowego jako widz, słuchacze lub czytelnik

- W sys kom jako obywatel

- W sys kom politycznego jako wyborca

- W sys kom organizacyjnego jako pracownik

Podobne prace

Do góry