Ocena brak

Komunikacja społeczna - Elementy procesu komunikowania

Autor /Feliks Dodano /05.09.2011

a) kontekst – warunki w jakich odbywa się komunikacja

  • Aspekt fizyczny – zewnętrzna atmosfera

  • Aspekt historyczny – odwoływanie się do epizodów z przeszłości

  • Aspekt psychologiczny – sposób, w jaki uczestnicy procesu postrzegają się nawzajem

b) uczestnicynadawca i odbiorca. Różnice między uczestnikami procesu: stosunek do innych, płeć, kultura.

c) komunikat – kompleksowa struktura, na którą składają się:

  • Znaczeniaczyste idee i uczucia

  • Symbolesłowa, dźwięki, działania

  • Kodowanie i dekodowanie – transformowanie idei i uczuć w symbole oraz ich prawidłowe odczytanie

  • Forma i organizacja – nadawanie znaczeniom formy i zorganizowania

d) kanałdroga przekazu i środki transportu. Komunikacja za pomocą: wzroku, słuchu, węchu, dotyku, smaku

e) szumy – źródło zakłóceń

  • Szum zewnętrzny – zewnętrzna atmosfera

  • Szum wewnętrzny – samopoczucie

  • Szum semantyczny – użycie złego znaczenia przez nadawcę, co powoduje trudności w odkodowaniu dla odbiorcy.

f) sprężenie zwrotnereakcja odbiorcy na komunikat po jego odkodowaniu

Podobne prace

Do góry