Ocena brak

Komunikacja społeczna - Definicje komunikowania

Autor /Feliks Dodano /05.09.2011

a) uniwersalna

Komunikowanie jest procesem porozumiewania się jednostek, grup lub instytucji. Jego celem jest wymiana myśli, dzielenie się wiedzą, informacjami i ideami. Proces ten odbywa się na różnych poziomach, przy użyciu zróżnicowanych środków i wywołuje określone skutki.

b) Charles Cooley

Komunikowanie mechanizm, dzięki któremu stosunki międzyludzkie istnieją i rozwijają się, a wytworzone przez umysł ludzki symbole są przekazywane w przestrzeni i zachowywane w czasie.

c) Jonh Dewey

Komunikowanie – czynność, dzięki której może istnieć społeczeństwo

d) Wilbur Schramm

Komunikowanie narzędzie, które pozwala społeczeństwom egzystować i, ze względu na swój charakter, wyróżnia ludzi od innych istot żywych.

e) Melvin Defleur

Komunikowanie – akt, który jest środkiem przez który są wyrażane normy grupowe, sprawowana kontrola społeczna, przydzielane role, osiągana koordynacja wysiłków.

f) Rudolph Verderber

Komunikowanie – transakcyjny proces kreowania znaczenia przez jego uczestników na poziomie interpersonalnym i publicznym

g) Garth Jowett i Victoria O’Donnell

Komunikowanie sytuacja, w której jednostka A mówi do jednostki B o X.

Komunikacja jest reakcją organizmu na bodziec; transmisją informacji, idei, emocji; wywołaniem odpowiedzi za pomocą symboli werbalnych; tworzeniem wspólnych pojęć, opinii i wierzeń.

Podobne prace

Do góry