Ocena brak

Komunikacja społeczna - Cele komunikowania

Autor /Feliks Dodano /05.09.2011

a) proces społeczny – odnosi się co najmniej do dwóch jednostek, przebiega w środowisku społecznym

b) kontekst społeczny – determinowany przez liczbę i charakter uczestników procesu

c) proces kreatywny – budowanie nowych pojęć i przyswajanie wiedzy o otaczającym świecie

d) proces dynamiczny – przyjmowanie, rozumienie i interpretowanie informacji

e) proces symboliczny – posługiwanie się znakami i symbolami

f) proces interakcyjny – wytwarzanie się między uczestnikami określone stosunki, które mogą mieć charakter partnerski lub podporządkowania

g) celowość i świadomość – uczestnika procesu kierują określone motywy

h) nieuchronnośćludzie zawsze nawiązują komunikaty

i) proces złożony – wielowymiarowy, wielofazowy, charakter jedno- lub dwustronny, werbalny, niewerbalny, bezpośredni, medialny, pośredni

j) nieodwracalność – nie da się cofnąć, odtworzyć lub zmienić przebiegu

Podobne prace

Do góry