Ocena brak

Komunikacja społeczna

Autor /Feliks Dodano /05.09.2011

Nauka o procesach porozumiewania sie ludzi

Komunikowanie

  • Proces porozumiewania się jednostek, grup lub instytucji

  • Jego celem jest wymiana myśli, dzielenie się wiedzą, informacjami, ideami

  • Proces ten odbywa się na różnych poziomach, przy użyciu zróżnicowanych środków i wywołuje określone skutki

Rodzaje:

  • Pozioma i pionowa

  • Werbalna, niewerbalna i symboliczna

  • Formalna i nieformalna

  • Intencjonalna i nie intencjonalna

  • Scentralizowana i nie scentralizowana

  • Osobowa i nie osobowa

Elementy:

Komunikowanie jest procesem porozumiewania się jednostek lub instytucji. Jego celem jest wymiana myśli, dzielenie się wiedzą, informacjami i ideami. Proces odbywa się na różnych poziomach.

Podobne prace

Do góry