Ocena brak

Komputery osobiste

Autor /janek Dodano /31.01.2012

Pierwsze komputery były wielkimi, powolnymi maszynami, odczytują­cymi dane z kart perforowanych lub taśm magnetycznych i zajmu­jącymi specjalnie wydzielone klimatyzowane pomieszczenia pokaźnych rozmiarów.
Moc obliczeniowa superkomputerów lat 60. i początku lat 70. była niższa niż moc obliczeniowa współczesnego kompute­ra osobistego. Z komputerem takim łączono się poprzez terminal w formie klawiatury, który dłu­gimi kablami transmitował instrukcje. Z kolei na monitorze wyświetlane były komendy i rezultaty działania maszyny. Dane wprowadzano zwykle za pomocą kart perforowanych
Takie ogromne maszyny są używane do dziś, oczywiście w znacznie udoskonalonych wersjach, szczególnie tam, gdzie wielu użytkowników zajmu­je się podobnymi problemami, na przykład w księ­gowości lub w dziale marketingu. Częściowo ich rolę przejmują jednak zwykłe komputery osobiste, często nawet laptopy, połączone ze sobą w lokal­ną sieć, bądź po prostu przyłączone do sieci ogólno­światowej - Internetu. Tym samym dzięki kompu­terom miejsce pracy przenosi się z biura do domu.
Istnieje wiele sposobów określania mocy obli­czeniowej komputera. Najczęściej największą wagę przywiązuje się do prędkości procesora. Procesor - niewielki rozmiarami układ scalony - jest móz­giem całego komputera. To on wykonuje operacje umożliwiające pracę całości.

Podobne prace

Do góry