Ocena brak

Kompetencje Zgromadzenia Narodowego

Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011

Art. 114 ust. 1 stanowi, że Zgromadzenie Narodowe działa w przypadkach określonych w Konstytucji. Określenie kompetencji Zgromadzenia opiera się więc o zasadę enumeracji. Konstytucja pozostawiła Zgromadzeniu kompetencje związane jedynie z osobą Prezydenta RP, a mianowicie:

  • przyjmowanie przysięgi od nowo wybranego prezydenta (art. 130),

  • stwierdzanie trwałej niezdolności prezydenta do sprawowania urzędu ze względu na stan zdrowia (art. 131 ust. 2); nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy niezdolność do sprawowania urzędu ma charakter przejściowy,

  • stawianie prezydenta w stan oskarżenia przed TS (art. 145 ust. 2),

  • wysłuchiwanie orędzia prezydenta (art. 140).

Zgromadzenie nie ma natomiast obecnie żadnych kompetencji związanych z procedurą zmiany Konstytucji.

Podobne prace

Do góry