Ocena brak

Kompetencje w pracy psychologa

Autor /polemikas Dodano /13.10.2011

Kompetencje w pracy psychologa

Kompetencje społeczne są niezbędne w pracy psychologa. Młodzież korzystająca z pomocy, terapii czy doradztwa psychologa  bardzo ceni sobie u psychologa określone kompetencje. Odgrywają one ogromną rolę w procesie pomagania. Według przeprowadzonych badań pomagają budzić zaufanie, powodują otwartość, motywują do działania, pomagają w podejmowaniu decyzji  Kompetencje  są nie tylko cechami wrodzonymi, ale w dużej mierze zależą od życia społecznego, które stawia psychologa  w bardzo urozmaiconych jakościowo sytuacjach społecznych oraz od aktywności w zakresie uczestniczenia w różnego rodzaju szkoleniach i treningach.

 Kompetencje to także umiejętności określane mianem emocjonalno-społecznych, w skład których wchodzą między innymi umiejętność wywierania wpływu społecznego, pracy w zespole, umiejętność negocjacji, umiejętności komunikacyjne, empatia - stanowią one około dwóch trzecich kompetencji, mających wpływ na ponadprzeciętne wykonanie pracy. Wysoki poziom kompetencji społecznych wiąże się również z lepszym przystosowaniem do zmian życiowych, większą plastycznością zachowań i postaw w różnorodnych sytuacjach społecznych oraz niższymi wskaźnikami lęku, depresji czy też poczucia samotności. Wysokie umiejętności społeczne wiążą się z wyższymi wskaźnikami przystosowania do "zmian życiowych" oraz niższymi wskaźnikami depresji, lęku i poczucia samotności.

Praca psychologa wnosi do życia wiele nietypowych i zawikłanych wydarzeń, którymi są losy ludzi - uczniów i ich rodzin. Sprawia, że należy się z nimi zmierzyć, oczywiście tylko wtedy, gdy klient jest zdecydowany na wejście w kontakt interpersonalny i gotowy ma przyjęcie pomocy. Dynamiczne zmiany zachodzące we współczesnej szkole wymagają od psychologa wielu nowych kompetencji. Praca psychologa stawia przed osobą pełniącą tę funkcję w szkole, liczne kategorie kontaktów społecznych, które należy podejmować realizując na różnych płaszczyznach pracy psychologicznej. Właściwie odbyty trening umiejętności społecznych  wpływa na jego kompetencje i sprawia, że bez obaw może on podejmować się pełnienia wielu różnorodnych  ról. Jak widać z wyników badań psycholog  musi spełniać jednocześnie wiele ról: : doradcy, terapeuty, opiekuna, mediatora, inicjatora, konsultanta bądź koordynatora pracy opiekuńczo-wychowawczej, a przede wszystkim łącznika szkoły ze środowiskiem oraz instytucjami wspomagającymi szkołę w wypełnianiu przez nią różnorodnych ról. Kompetencje najbardziej cenione u psychologa przez młodzież to:

1.      otwartość i empatia - ma wzbudzać zaufanie, czasem być powiernikiem;

2.      odwaga i zdecydowanie -musi walczyć o ucznia, ma być rzecznikiem jego praw;

3.      powściągliwość w osądach i sprawiedliwość - do wyważania racji;

4.      serdeczność, "ludzkie" podejście do otoczenia –

5.      rzutkość, aktywność, dobrą samoorganizację - jest koordynatorem wielu działań, musi organizować rozmaite spotkania, kontaktować się z wieloma ludźmi i instytucjami, zabiegać o różne formy pomocy dla uczniów;

6.      obowiązkowość - ludzi nie można zawieść.

        Największą wartością, której powinny być  podporządkowane wszelkie poczynania psychologa, jest dziecko i jego dobro. W swojej pracy psycholog powinien:

1.                    chcieć coś robić, czyli mieć zapał i energię. Bierność i działanie z przymusu są nieefektywne

2.                    odróżniać co jest dobre, to znaczy mieć hierarchię wartości i zgodnie z nią postępować.

3.                     wiedzieć, co jest ważne i umieć odróżnić sprawy istotne od mnie ważnych, by nie tracić czasu i energii na drobiazgi

4.                     umieć wyjść poza działania rutynowe i schematyczne, co wymaga szukania nowych pomysłów i sposobów działania.

5.                     umieć chronić samego siebie – oddzielić życie osobiste od problemów podopiecznych.

Można postawić następujące hipotezy robocze, które w świetle badań zostałyby potwierdzone:

1.      W każdej współczesnej szkole powinien być psycholog, który uzupełniania, pogłębiania i rozszerza działalność dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą prowadzoną przez nauczycieli.

2.      Młodzież często korzysta z pomocy psychologa w zakresie : doradztwa, terapii, opieki, mediacji, inicjatyw, konsultacji.

3.      Dynamiczne zmiany zachodzące we współczesnej szkole wymagają od psychologa wielu nowych kompetencji. Najważniejsze z nich to: otwartość i empatia, odwaga i zdecydowanie, powściągliwość w osądach i sprawiedliwość - do wyważania racji, serdeczność, obowiązkowość

4.      Właściwie odbyty trening umiejętności społecznych psychologa szkolnego wpływa na jego kompetencje i sprawia, że bez obaw może on podejmować się pełnienia wielu różnorodnych  ról.

5.      Wszystkie kompetencje psychologa są istotne w tym procesie.

Do góry