Ocena brak

Kompetencje prezydenta związane z funkcjonowaniem władzy sądowniczej

Autor /Maksym Dodano /23.12.2011

Prezydent może obsadzać stanowiska w organach władzy sądowniczej ma prawo oddziaływania na sądy i trybunały ze strony rządu i większości parlamentarnej. Realizując kompetencje w tym zakresie:

1) mianuje sędziów na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa

2) odwołuje sędziów Sądu Najwyższego na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa w przypadkach określonych w ustawie

3) powołuje I Prezesa Sądu Najwyższego spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego

4) powołuje Prezesów Sądu Najwyższego

5) Powołuje Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego spośród kandydatów przedstawionych przez zgromadzenie Ogólne Sędziów NSA

6) powołuje wiceprezesów Naczelnego Sądu Administracyjnego

7) powołuje Prezesa i wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego spośród kandydatów przedstawionych przez zgromadzenie Ogólne Sędziów TK

8) wskazuje jednego członka Krajowej Rady Sądownictwa

9) ma prawo występować z wnioskami do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności aktu normatywnego z konstytucją

Podobne prace

Do góry