Ocena brak

KOMPETENCJE PREZYDENTA WOBEC RZĄDU

Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012

Desygnuje Prezesa RM. Na jego wniosek powołuje rząd. Ograniczona rola w procedurze kreowania rządu przy wykorzystaniu tzw. konstruktywnego votum nieufności. Przyjmuje dymisje RM. Może nie przyjąć dymisji Premiera.

Może odroczyć procedurę odpowiedzialności konstyt. wobec członków rządu przed Sejmem. Tzw. Rada Gabinetowa- forma bezkonfliktowego wpływania na prace rządu i kierunki jego polityki, jest to RM obradująca pod przewodnictwem Prezyd. Prezydent nie może sam odwołać rządu ani nawet przedstawić wniosku o jego odwołanie. Dymisja winna być złożona przez prezesa RM:

l), na pierwszym posiedzeniu nowo wybranego Sejmu

2). w razie nieuchwalenia wotum zaufania

3). w razie wyrażenia wotum nieufności

4). w razie rezygnacji prezesa RM.

Podobne prace

Do góry