Ocena brak

Kompetencje prezydenta RP jako ,,głowy państwa’’

Autor /Maksym Dodano /23.12.2011

1) Reprezentuje Rzeczypospolitą Polskę w stosunkach zewnętrznych i w związku z tym przysługuje mu prawo: mianowania i odwoływania pełnomocnych przedstawicieli RP w innych państwach i przy organizacjach międzynarodowych, przyjmowania listów uwierzytelniających i odwołujących akredytowych przy nim przedstawicieli dyplomatycznych innych państw i organizacji międzynarodowych, ratyfikowania umów międzynarodowych ratyfikacja oznacza wyrażenie w imieniu państwa ostatecznej zgody na związanie z umową międzynarodową. Prezydent przed ratyfikacją może zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie jej zgodności z konstytucją.

Do innych kompetencji przysługujących głowie państwa należą:

a) nadawanie orderów i odznaczeń

b) nadawanie tytułów naukowych

c) nadawanie obywatelstwa polskiego i wyrażanie się zgody na zrzeczenie się obywatelstwa

d) stosowanie prawa łaski

Do góry