Ocena brak

KOMPETENCJE PREZYDENTA OKREŚLAJĄCE JEGO ZWIĄZKI Z SEJMEM I SENATEM

Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012

Zarządzanie wyborów do Sejmu i Senatu ( nie później niż na 90 dni przed upływem kadencji, wybory na 30 dni przed upływem kadencji w dzień wolny ). Zwołanie pierwszego posiedzenia ( 30 dni po wyborach - chyba że skrócenie kadencji to 15 dni.). Skrócenie kadencji Sejmu: ( musi gdy brak zgody na skład rządu, może gdy ustawa budżetowa nic zostanie uchwalona w ciągu 4 miesięcy ), ale najpierw musi zasięgnąć opinii Marszałków, która i tak go nie wiąże.

Prawo inicjatywy ustawodawczej. Podpisywanie i ogłaszanie uchwalonych ustaw ( podpis do 21 dni, 7 dni ustawa pilna, budżet prowizorium ). Wystąpienie do TK o zbadanie zgodności z konstytucją. Veto ( 3\5 odrzucenie )- 7 dni na podpisanie. Orędzie do Sejmy, Senatu, Zgromadzenia Narodowego ( nie jest przedmiotem debat). Zarządzenie referendum za zgodą Senatu ( bezwzględna większość ). Prawo występowanie z wnioskiem o powołanie lub odwołanie prezesa NBP.

Do góry