Ocena brak

Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo - techniczne

Autor /Bolek21 Dodano /05.08.2011

Kompetencje matematyczne umożliwiają rozwiązywanie problemów wynikających z codziennych sytuacji, przy czym za podstawę przyjmuje się umiejętność liczenia. Ponadto, ta kompetencja obejmuje także umiejętność stosowania zasad i procesów matematycznych oraz rozumowania w matematyczny sposób.

Kompetencje naukowo-techniczne odnoszą się do zdolności wykorzystywania wiedzy do wyjaśniania świata przyrody, formułowania pytań i wyciągania wniosków. Obejmują także rozumienie zmian powodowanych przez działalność ludzką oraz ponoszenie odpowiedzialności za te zmiany przez poszczególnych obywateli.

Ponadto obie te kompetencje umożliwiają rozumienie korzyści oraz zagrożeń wynikających z zastosowań naukowych oraz techniki.

Podobne prace

Do góry