Ocena brak

Kompetencje Krajowej Rady Sądownictwa

Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011

Podstawowe kompetencje Rady są związane ze sprawami personalnymi sądownictwa: Rada przedstawia Prezydentowi wnioski w sprawie powołania sędziów, rozstrzyga o przeniesieniu sędziego na inne miejsce służbowe ze względu na powagę stanowiska sędziowskiego i podejmuje szereg innych decyzji dotyczących sytuacji sędziego. Rada wyraża opinie co do propozycji zmian ustroju sądów oraz wynagrodzeń sędziowskich, jest więc m.in. włączona w proces ustawodawczy, a pominięcie zasięgnięcia opinii KRS powoduje proceduralną niekonstytucyjność takiej ustawy. Rada wypowiada się również w sprawach etyki zawodowej sędziów (uchwalając m.in. zbiór zasad etyki zawodowej), wysłuchuje i omawia różne informacje o działalności sądów i problemach sądownictwa.

KRS ponadto:

  • wybiera rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych,

  • wyraża opinie w sprawie powołania i odwołania prezesa albo wiceprezesa sądu powszechnego albo sądu wojskowego,

  • wypowiada się o stanie kadry sędziowskiej,

  • opiniuje programy szkolenia aplikantów sądowych, zakres i sposób prowadzenia egzaminów sędziowskich i ustalania ich wyników i inne.

Podobne prace

Do góry