Ocena brak

Kompetencje inspektorów NIK

Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011

W ramach sprawowanej kontroli pracownicy NIK mają prawo swobodnego wstępu do obiektów i pomieszczeń jednostek kontrolowanych, wglądu do wszelkich dokumentów, przeprowadzania oględzin, wzywania i przesłuchiwania świadków, korzystania z pomocy biegłych i specjalistów, zasięgania w związku z przeprowadzaną kontrolą informacji w jednostkach niekontrolowanych, żądania wyjaśnień, a kierownicy jednostek podlegających kontroli mają obowiązek zapewnić im należytą pomoc. Ani kontrolerzy, ani organy NIK nie mogą podejmować decyzji dotyczących działalności jednostki kontrolowanej.

Podobne prace

Do góry