Ocena brak

Kompetencje i normy kompetencyjne

Autor /Antek Dodano /16.08.2011

Kompetencje - termin szerszy od uprawnienia. Jest to możność dokonania w sposób wiążący prawnie tzn.. wywołujący skutki prawne określonej czynności konwencjonalnej z takim skutkiem, że dla adresata normy kompetencyjnej powstaje obowiązek określonego zachowania się.

Norma kompetencyjna wyznacza :

- sytuację podmiotu uzyskującego kompetencje, jeżeli jest to organ -to upoważnienie, osoba fizyczna - to uprawnienie. Np. osoba fizyczna wnosi pozew. (jest to czynność konwencjonalna).

Norma kompetencyjna nie jest wyrażona w 1 przepisie, a w kilku. Kompetencje powinny być wyrażone enumeratywnie.

Podmiot uzyskuje normę kompetencyjną dokonuje czynności konwencjonalnej do adresata normy kompetencyjne. Jeżeli jest to organ to upoważnienie, jeżeli osoba fizyczna to uprawnienie.

Podobne prace

Do góry