Ocena brak

Komornik Sądowy

Autor /LeonZawodowiec Dodano /11.01.2012

Kandydat na komornika musi bezwzględnie posiadać wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne. Wymóg ten spowodował, iż zawód komornika wpisał się na listę zawodów prawniczych. Objęcie stanowiska komornika poprzedzone musi być odbyciem dwuletniej aplikacji zakończonej zdaniem egzaminu. Od wymogu odbywania aplikacji zwolniona jest mała grupa osób, a to: sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, radcowie prawni i notariusze lub osoby, które taką aplikację ukończyły. Bez aplikacji ubiegać mogą się o stanowisko komornika także osoby posiadające stopień doktora nauk prawnych. Komornik powoływany jest przez Ministra Sprawiedliwości.

Drugą co do ważności kwestią, która dokonała się w wyniku wejścia w życie wyżej wymienionej ustawy, to powstanie samorządu zawodowego.

Komornicy obowiązkowo zrzeszeni są w 10 izbach komorniczych. Organami wykonawczymi izb są rady izb komorniczych. Zasięg izby komorniczej odpowiada zasięgowi danej apelacji. Reprezentantem ogółu komorników zrzeszonych w izbach komorniczych jest Krajowa Rada Komornicza.

Kompetencje samorządu są bardzo rozległe. Począwszy od wyrażania swojej opinii co do kandydatów na aplikantów i asesorów oraz komorników, poprzez doskonalenie zawodowe komorników, do uprawnień nadzorczych. Swoje uprawnienia nadzorcze rady izb wykonują poprzez powołanych wizytatorów komorników. Nadzór sprawowany przez samorząd sprawowany jest równolegle z nadzorem judykacyjnym, który leży w kompetencjach sądów, oraz nadzorem administracyjnym sprawowanym przez prezesa Sądu Rejonowego, przy którym komornik działa. Po tym wprowadzeniu chciałabym zwrócić uwagę, że w zasadzie do roku 1989 zakres spraw załatwianych przez komorników sądowych w postępowaniu egzekucyjnym był stosunkowo niewielki - zarówno przedmiotowo, jak i co do wartości egzekwowanych roszczeń.

Podobne prace

Do góry