Ocena brak

Komórki realizujące techniczne przygotowanie produkcji w przedsiębiorstwie

Autor /Sophia Dodano /25.04.2011

 

Techniczne przygotowanie produkcji jest procesem ciągłym. Ciągłość tych prac jest właśnie podstawą i warunkiem wyodrębnienia grupy osób i stworzenia zarówno w zarządzie jak i w ruchu przedsiębiorstwa specjalnych komórek technicznego przygotowania produkcji. Im szybszy jest w przedsiębiorstwie postęp techniczny tym większego znaczenia nabierają zagadnienia technicznego przygotowania produkcji. Obecnie wzrasta udział pracochłonności prac przygotowawczych przy malejącym udziale pracochłonności wykonawstwa. W skład technicznego przygotowania produkcji wchodzi:

  • określanie modelu, wzoru i konstrukcji wyrobu

  • ustalenie surowców, z których wyrób będzie wykonany

  • wyznaczenie maszyn, urządzeń produkcyjnych oraz prac warsztatowych

  • ustalanie norm związanych z procesem technologicznym

Znaczne ograniczenie prac wykonawczych w ramach technicznego przygotowania produkcji następuje wówczas, gdy część z nich realizują tzw. jednostki zaplecza naukowo – technicznego przemysłu np. centralne biuro konstrukcyjne, ośrodek badawczo – rozwojowy, instytut rozwojowy czy szkoła wyższe. Techniczne przygotowanie produkcji dzieli się na przygotowanie wstępne i właściwe. Uzyskanie efektów użytkowych z prac wyprzedzających w sferze technicznej przygotowania produkcji wymaga:

  • prace wyprzedzające należy prowadzić w dłuższym okresie, bez przerwy i systematycznie

  • komórki zajmujące się badaniami muszą dysponować kadrą o wysokich kwalifikacjach zawodowych i dużych ambicjach twórczych

  • konieczne jest systematyczne śledzenie przez komórki rozwojowe postępu technicznego w kraju i zagranicą

  • konieczne są dobrze wyposażone i zorganizowane laboratoria

Sposób i organizacja procesów technologicznego przygotowania produkcji zależą w dużej mierze od charakteru wyrobów, ich złożoności, trudności, wykorzystania oraz typu produkcji. W wyższych typach produkcji technologiczne przygotowanie produkcji jest przeprowadzane z większą szczegółowością, natomiast w wyższych jej typach (produkcja jednostkowa i małoseryjna ) komórki techniczne przygotowujące produkcję są obciążone pracami na rzecz wciąż nowych wyrobów.

Podobne prace

Do góry