Ocena brak

Komórka nerwowa

Autor /zuzanna Dodano /30.12.2011

Komórka nerwowa (neurocytus). Neuroblast cewy nerwowej, przekształcając się w komórkę nerwową, tworzy wypustki, najpierw wypustkę osiową, tzw. neuryt lub akson (neuritum s. axon). Może on pozostać jedyną wypustką komórki nerwowej, która nosi wtedy nazwę komórki jednobiegunowej (neurocytus unipolaris). Najczęściej jednak wytwarza więcej wypustek: jeden neuryt oraz zmienną liczbę tzw. wypustek protoplazmatycznych, czyli dendrytów. Gdy i dendryt jest jeden, komórka nerwowa nosi nazwę dwubiegunowej (neurocytus bipolaris) , gdy dendiytów jest więcej, mówimy o komórkach wielobiegunowych (neurocyti multipolares). W komórkach dwubiegunowych początkowe odcinki obu wypustek często łączą się w wypustkę pojedynczą: komórkę taką nazywamy wtedy pozornie jednobiegunową (neurocytus pseudounipolaris); elementy takie występują w zwojach rdzeniowych i mózgowych. Komórka nerwowa składa się więc ostatecznie z zawierającego jej jądra (rzadko dwa lub więcej) ciała komórkowego, czyli perykarionu, i z wypustek nerwowych.

W neuroblastach prócz różnicowania się ich pod względem liczby wypustek mają miejsce istotne przemiany budowy wewnętrznej. W cytoplazmie, czyli neuroplazmie, pojawiają się wcześnie charakterystyczne włókienka, czyli neurofibryle. Przebiegają one zgrupowane w wiązki iub, zdaniem innych, tworzą sieci poprzez ciało komórki i jego wypustki, dochodząc prawie do końca ich najcieńszych rozgałęzień. Neurofibryle zbudowane są z neurofilamentu utworzonego z cienkich rureczek — neurotubuli. Z uwagi na rolę neurofibryli uważa się je za rodzaj włókienek oporowych dla ciała komórki i jej wypustek. Biorą one udział w przewodzeniu stanów czynnych. Drugim charakterystycznym składnikiem cytoplazmy komórki nerwowej, czyli neuroplazmy, jest zasadochłonna substancja, zwana tigro-idem, występująca w postaci grudek substancji zasado-chlonnej (globuli substantiae basophilae\. Ciałka te są utworzone z błonek siateczki śródplazmatycznej pokrytych ziarenkami rybosomów. zawierają więc kwas nukleinowy (rybonukleinowy) i odgrywają istotną rolę w przemianie materii komórki. Komórka nerwowa ma ponadto liczne mitochondria i dobrze rozwinięty aparat Golgiego.

Podobne prace

Do góry