Ocena brak

Komora lewa serca

Autor /ashley Dodano /18.01.2012

Komora lewa (rentriculus sinisłer), jak wiemy, otrzymuje krew z lewego przedsionka przez ujście przedsionkowo-komorowe lewe i pod silnym ciśnieniem przez ujście aorty wtłacza ją do całego ustroju. Dlatego też ściana komory lewej jest gruba (około 15 mm), przeszło dwukrotnie grubsza niż prawej.

Komora lewa ma kształt stożka; jest ona bardziej wysmukła i nieco dłuższa niż prawa. W przekroju poprzecznym światło komory jest okrągłe , obszerne w rozkurczu komory, prawie zupełnie zanikające wr stanie skurczu; obwód przyśrodkowy komory, który bierze udział w budowie przegrody między komorowej, jest objęty ścianą przegrodową komory prawej.

W komorze lewej odróżniamy ściany, wierzchołek oraz podstawę; wyraźne brzegi jednak nie odgraniczają poszczególnych ścian. Dla ułatwienia opisu mówimy tylko o ścianie przedniej, tylnej i przyśrodkowej. Wszystkie trzy ściany od wewnątrz są wklęsłe. W chwili rozkurczu obwód boczny komory tworzy ścianę płucną .

Wierzchołek komory lewej odpowiada koniuszkowi serca; jest on wypełniony małymi lub średniej wielkości beleczkami mięśniowymi.

Na podstawie znajdują się dwa otwory-: ujście przedsionkowo-komorowe lewe z zastawką dwudzielną oraz ujście aorty z zastawką aorty.

Jama komory lewej, podobnie jak prawej, składa się z właściwej części, drogi dopływowej, wiodącej z H^cia przedsion ko wo-komorowego do koniuszka serca oraz drogi odpływowej, czyli stożka tętniczego lewego, w którym z koniuszka krew kieruje się do ujścia aorty.

Powierzchnia wewnętrzna ścian stożka tętniczego lewego, podobnie jak prawego, jest gładka, pozostałej przestrzeni komory, a zwłaszcza części dolnej zwróconej do koniuszka serca i sam koniuszek, wysłane są licznymi i silnie do światła wpuklającymi się beleczkarni mięśniowymi. Części gładkie komory odpowiadają więc prądowi krwi, który tutaj jest szczególnie silny. W komorze lewej drogi dopływu i odpływu schodzą się z sobą poci bardzo ostrvm kątem ; są one przedzielone płatkiem przednim zastawki dwudzielnej i w momencie dopływu krwi płatek ten jest odepchnięty do ściany stożka, w momencie odpływu — w przeciwnym kierunku, jak drzwi wahadłowe otwierające się w obie strony.

Podobne prace

Do góry