Ocena brak

Komora lewa

Autor /ashley Dodano /18.01.2012

Komora lewa (uentriculus sinister) ma kształt stożka, prawa (uentriculus dexttr) — trójściennej piramidy; jej ściana przednia jest największa, ściana tylna zwrócona jest do przepony, ściana przegrodowa wklęsła półksiężyców ato obejmuje komorę lewą. Przegroda międzykomorowa jest więc wypukła w stronę prawą. Ściana komory lewej jest przeszło dwukrotnie grubsza niż prawej. Koniuszek serca (apex cordis) leży w obrębie komory lewej. Na podstawie każdej komory znajdują się dwa otwory: znane nam już ujście przedsionkowo-komorowe, zwane też żylnym (ostium uenosum), oraz ujście tętnicze (ostium arteriosum); na podstawie komory prawej jest to tijście pnia płucnego (ostium trunci pulmonalis), lewej — ujście aorty (ostium aortae). Droga dopływowa prądu krwi z każdego przedsionka przez ujście przedsionkowo-komorowe prowadzi ku wierzchołkowi, skąd droga odpływowa, tzw. stożek tętniczy (conus arteriosus), kieruje się do ujścia tętniczego. Drogi te zakreślają literę V. W komorze prawej oba ramiona litery V częściowo przedziela silny wał mięśniowy, grzebień nadkomorowy (crista suprauentricularis). Powierzchnia wewnętrzna komór, zwłaszcza ich dolnych części, jest wyścielona beleczkami mięśniowymi, tylko odcinki górne komór oraz stożki tętnicze są prawie gładkie.

W ujściach tętniczych znajdują się zastawki tętnicze pnia płucnego (valva trunci pulmonalis) i aorty (valva aortae). Każda z nich składa się z trzech płatków półksiężyco-watych (valvulae semilunares), które jak gniazda jaskółcze zawieszone są na ścianie wewnętrznej naczynia. Wolne brzegi płatków, łąkotki (lunulae), są cieńsze i pośrodku mają zgrubienie, grudkę (nodulus); twory te uszczelniają zamknięcie zastawki i brzegi płatków przyjmują wtedy kształt trójściennej gwiazdy. W pniu płucnym z trzech płatków półksiężycowatych jeden jest przednim, drugi prawym i trzeci lewym, w aorcie jeden płatek położony jest ku tyłowi, drogi po stronie prawej i trzeci po lewej. Przestrzeń zawarta przez jeden płatek pół księżycowa ty oraz odpowiadającą mu nicco wypukłą część ściany naczynia tworzy zatokę (sinus) czy aorty, czy też pnia płucnego. Odcinek aorty, który obejmuje wszystkie trzy zatoki, stanowi opuszkę aorty (bulbus aortae).

Podobne prace

Do góry