Ocena brak

Komitet Regionów w strukturze Unii Europejskiej

Autor /tadeusz Dodano /27.03.2011

O powołaniu Komitetów Regionów zdecydowano w trakcie Konferencji Międzynarodowej mającej na celu reformę traktatów założycielskich o powołaniu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej. Wyniki konferencji znalazły się w postanowieniach Traktatu o Unii Europejskiej podpisanego w Maastricht w lutym 1992 r.Głównym celem Komitetu Regionów stała się gwarancja i odpowiednia reprezentacja interesów regionalnych i lokalnych jednostek terytorialnych w U.E oraz ich współuczestniczenie w procesie integracji.

Skład i sposób wybierania członków Komitetu:

- w Komitecie zasiadają reprezentanci organów regionalnych i lokalnych w liczbie określonej dla danego państwa- liczba zastępców równa się liczbie członków Komitetu

- państwa członkowskie zgłaszają kandydatów na członków i zastępców

- Rada mianuje członków i zastępców jednomyślnie na okres 4 lat

- ich mandat jest odnawialny

- nie obowiązują ich wiążące instrukcje, są całkowicie niezależni w wykonywaniu swoich obowiązków

- działają w ogólnym interesie WspólnotyObecnie w Komitecie zasiada 222 członków i tyle samo zastępców.

Liczba ta rozkłada się w następujący sposób pomiędzy państwa członkowskie:

~ Francja, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy mają po 24 członków

~ Hiszpania 21

~ Austria, Belgia, Grecja, Niderlandy, Portugalia i Szwecja po 12

~ Dania, Finlandia i Irlandia po 9

~ Luksemburg 6Struktura Komitetu została ustalona regulaminem wewnętrznym przyjętym na trzecim posiedzeniu 17 i 18 maja 1994 roku i zaakceptowanym przez Radę na 1759 posiedzeniu 25 maja 1994 r.Komitet składa się ze zgromadzenia Parlamentarnego, prezydium i komisji fachowych. Komitet wybiera przewodniczącego i członków prezydium na okres swej kadencji.

Praca Komitetu odbywa się w ramach następujących komisji:

- rozwoju regionalnego i gospodarczego oraz finansów regionalnych i lokalnych

- planowania przestrzennego, rolnictwa, łowiectwa, rybołówstwa, leśnictwa, obszarów morskich i górskich- sieci transportowych i komunikacyjnych

- zagospodarowania przestrzennego, środowiska i energii

- kształcenia i edukacji

- „ Europy obywateli”, badań, kultury, młodzieży i konsumenta

- spójności gospodarczej i socjalnej, polityki społecznej, systemu ochrony zdrowia

- komisji fachowej do spraw instytucjonalnych

Podobne prace

Do góry