Ocena brak

Komitet Regionów – informacje ogólne

Autor /Kazik Dodano /21.07.2011

  • został ustanowiony na mocy Traktatu z Maastricht z 1992 r., jako komitet o charakterze doradczym, zgodnie z art. 7 ust. 2 TWE, pełniąc funkcje doradcze, wspomaga on Radę i Komisję

  • działa na podstawie przepisów TWE i własnego regulamin wewnętrznego

  • jego siedzibą jest Bruksela

  • jego utworzenie było przejawem znaczenia, jakie UE zaczęła nadawać kwestii spójności gospodarczej i społecznej w ramach Wspólnoty oraz polityce regionalnej, zmierzającej do stopniowej likwidacji dysproporcji w rozwoju pomiędzy poszczególnymi regionami Unii. Komitet wywodzi się z Rady Regionalnych i Lokalnych Terenowych Osób Prawnych, utworzonej w 1988 r.

Do góry