Ocena brak

Komercyjne Weksle Inwestycyjno-Terminowe

Autor /Emma Dodano /07.04.2011

 

Komercyjne Weksle Inwestycyjno-Terminowe (KWIT) są polską odmianą zna­nych w rozwiniętych krajach commercial papers. Są to krótkoterminowe papiery wartościowe, oparte na prawie wekslowym, które sprzedawane są z dyskontem. Emitentami (wystawcami) takich weksli są przedsiębiorstwa o znanym standingu, które chcą w ten sposób zdobyć środki bez kredytu bankowego. Nie oznacza to jed­nak całkowitego wyłączenia banków, dla których lokowanie KWIT na rynku jest nowym produktem bankowym. Bank może przy tym zagwarantować emitentowi wykupienie jego KWIT, jeżeli szybko nie znajdą one nabywców. Inicjatorem tych operacji był warszawski oddział holenderskiego banku ING. W ślad za nim poszedł Polski Bank Rozwoju SA, za którego pośrednictwem kilka naszych przedsiębiorstw wyemitowało takie weksle oraz podobne do nich bony komercyjne.

Podobne prace

Do góry