Ocena brak

Komercjalizacja produktu

Autor /Elena Dodano /07.02.2012

Testowanie rynku na ogół dostarcza kierownictwu wystarczającej ilości informacji do podjęcia decyzji o wprowadzeniu nowego produktu na rynek, jeżeli przedsiębiorstwo zdecyduje się na komercjalizację, to będzie musiało ponieść największe koszty: zawrzeć kontrakt na produkcję i budowę lub wy najęcie pomieszczeń umożliwiających podjęcie produkcji na pełną skalę. Wielkość zakładu będzie tutaj krytyczną zmienną decyzyjną. Aby ograniczyć ryzyko, przedsiębiorstwo może zbudować zakład mniejszy niż wynika to z prognozy sprzedaży. Tak uczyniła firma Quaker Oats, kiedy wprowadzała swoje w 100% naturalne płatki śniadaniowe. Wielkość popytu przekroczy ła prognozow aną wielkość sprzedaży w tak dużym stopniu, że przez około rok przedsiębiorstwo nie mogło dostarczyć do sklepów dostatecznej ilości produktu. Chociaż Quaker Oats odniosła sukces, to jednak ta niska prognoza kosztowała ją stratę części potencjalnego zysku.

Innym poważnym kosztem jest koszt marketingu. Aby wprowadzić znaczący, nowy, pakowany produkt konsumpcyjny na rynek całego kraju w pierw szym roku, przedsiębiorstw o (w USA) musi liczyć się z w ydatkiem od S20 min do $80 min na reklamę i promocję. Przy wprowadzaniu nowych produktów spożywczych, nakłady na marketing stanowią zazw yczaj kwotę równą w artości sprzedaży zrealizowanej w ciągu pierw szego roku.

Podobne prace

Do góry