Ocena brak

Kolejność jednostronnych potrąceń z wynagrodzenia za pracę

Autor /Fabian Dodano /22.12.2011

Do potrąceń tych zaliczamy:

- sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych

- sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych, niż świadczenia alimentacyjne

- zaliczki pieniężne udzielane pracownikowi

- pieniężne kary porządkowe przewidziane w art. 108 k.p.

Podobne prace

Do góry