Ocena brak

KOLCE. Tygodnik humorystyczno-satyryczny ilustrowany

Autor /bolo000 Dodano /29.02.2012

KOLCE. Tygodnik humorystyczno-satyryczny ilustrowany, czasopismo wyd. w Warszawie 1871-1904 i IV 1908-VII 1914, początkowo nieregularnie pod różnymi tytułami, m.in. „Ostroga", „Kosa". Wydawcami K. i częściowo red. odpowiedzialnymi byli: M. Dzikowski (1871-73), A. Pajewski (1873-1904), F. Kasprzykiewicz (1908-09), B. Lewicki (1910-12) i K. Grodowski (1912-14). Do właściwych red. pisma należeli m.in. K. Krajewski, E. Wężyk, S. Czarnowski, J.M. Kamiński, W. Stebelski, W. Gomulicki, J. Kotarbiński, J. Śliwowski, A. Glisczyński. K. miały ambicje lit., obok żartów i rysunków zamieszczały felietony, powieści w odcinkach (także przekł.) i wiersze. Żywo reagowały na wszelkie wydarzenia warsz., utrwalając na swych łamach obszerne fragmenty historii miasta. Walory dokumentu hist.-obycz. zachowały m.in. cykle felietonistyczne: W. Gomulickiego Nowinki warszawskie, F. Rein-steina Kronika tygodniowa, Kamińskiego Felieton warszawski, W. Karśnickiego Zabawy i zabawki naszej Warszawki, B. Prusa Na czasie. Do współpracowników K. (prócz wymienionych) należeli m.in. A. Asnyk, M. Bałucki, K. Bartoszewicz, M. Biernacki, F. Kostrzewski, H. Nagiel, W. Noskowski, L. Rappaport, K. Junosza-Szaniawski, J.A. Święcicki, J. Waśniewski.

J. ŚLIWOWSKI Z przeszłości „K ", „Kolce" 1911 nr 9.

Teresa Tyszkiewicz

Podobne prace

Do góry