Ocena brak

Kolagen – budowa, jego typy i występowanie

Autor /Irmina674 Dodano /21.08.2013

Kolagen to białko najczęściej występujące w organizmie człowieka. Stanowi on ok. 30% wszystkich białek. Jest białkiem stabilnym, prawie całkowicie biernym w metabolizmie ustroju, a jego odnowa jest powolna.

Głównymi aminokwasami wchodzącymi w skład kolagenu są: glicyna, prolina, lizyna oraz dwa aminokwasy najbardziej charakterystyczne dla kolagenu – hydroksyprolina i hydroksylizyna. W skład kolagenu wchodzą także cukrowce. Są to heksozy – głównie glukoza i galaktoza. Kolagen rozkładany jest przez enzym – kolagenazę występującą w soku trzustkowym, lizosomach fibroblastów, histiocytów, osteoblastów i innych komórek.

Wyróżnia się kilka typów kolagenu różniących się składem aminokwasów, miejscem występowania oraz zdolnością do tworzenia fibryli, włókien i pęczków. Głównymi typami kolagenu najczęściej występującymi w tkankach są: kolagen typu I, II, III, IV, VII. Kolagen typu I, II, III, VII tworzą włókienka różnej grubości i stanowią one główne formy kolagenu włóknistego. Natomiast kolagen typu IV nie wytwarza włókien i należy do grupy kolagenów tworzących sieci, a kolagen typu VII tworzy włókienka zakotwiczające niektóre błony podstawne.

Występowanie poszczególnych typów kolagenu:

  • kolagen typu I – występuje najczęściej stanowiąc ok. 90% wszystkich typów kolagenu, buduje włókna kolagenowe – kość, zębina, ścięgna, więzadła, skóra, torebki włókniste narządów, tkanka łączna wiotka,

  • kolagen typu II – chrząstka szklista i sprężysta, jądra miażdżyste dysków międzykręgowych, ciało szkliste gałki ocznej,

  • kolagen typu III – buduje włókna siateczkowe – tkanka łączna siateczkowata (narządy limfatyczne i szpik ),warstwa brodawkowata skóry, naczynia krwionośne, mięśnie gładkie, narządy miąższowe ( wątroba, śledziona ),

  • kolagen typu IV – błona podstawna,

  • kolagen typu VII – błony podstawne, głównie w nabłonkach wielowarstwowych płaskich, np.naskórek.

Do góry