Ocena brak

Koła i turbiny wodne

Autor /Tabor Dodano /31.01.2012

Koło wodne, historia którego sięga wstecz do I w. n.e., służyło wpierw do napędzania żaren w mły­nach. Dopiero około 1000 lat później ludzie zaczę­li zaprzęgać wodę do innych zadań, a to przyczy­niło się do rozwoju przemysłu właśnie w dolinach rzek, nadających się do energetycznego wykorzy­stania. Koła wodne napędzały miechy i ciężkie młoty w kuźniach, piły w tartakach i wiele urządzeń. Przemysły metalurgiczny, tekstylny i pa­pierniczy we wczesnej fazie rozwoju były niero­zerwalnie związane z wodą, aż do czasu wyna­lezienia maszyny parowej w końcu XVIII w. Dziś ich nowoczesne odpowiedniki w postaci turbin wodnych z powodzeniem napędzają potężne gene­ratory wielkich elektrowni wodnych, produkują­cych znaczne ilości energii elektrycznej. W nie­których krajach, przykładem Norwegia, większość energii wytwarzana jest właśnie w ten sposób.

Podobne prace

Do góry