Ocena brak

KOGO DOTYCZY ZASADA NARODOWOŚCI PODMIOTOWEJ I NA CZYM POLEGA?

Autor /Tymoteusz Dodano /01.12.2011

  • Ustawę karną polską stosuje się do obywatela polskiego, który popełnił przestępstwo za granicą

  • Taka osoba będzie odpowiadać w Polsce jeżeli czyn którego ta osoba dopuściła się za granicą jest również czynem zabronionym – WARUNEK PODWÓJNEJ PRZESTĘPNOŚCI CZYNU

  • Art. 114 § 1 – Orzeczenie zapadłe za granicą nie stanowi przeszkody do wszczęcia lub prowadzenia postępowania karnego o ten sam czyn zabroniony przed sądem polskim

  • Wyjątki Art. 111 § 3 : warunek podwójnej przestępności czynu nie ma zastosowania do polskiego funkcjonariusza publicznego, który pełniąc służbę za granicą popełnił tam przestępstwo w związku z wykonywaniem swoich funkcji, ani do osoby, która popełniła przestępstwo w miejscu nie podlegającym żadnej władzy państwowej

Do góry